Så ökar vi takten fram till Swedsec-licensiering

Hur kan vi få fler att klara av utbildning och rådgivartest snabbare? Frågan hamnade i fokus på Finanskompetens frukostseminarium den 3 april. Svaren kretsade kring chefens roll och formerna för distansutbildning.

Frukostseminarium 3 april

Med smoothies, smörgåsar och kaffe träffades utbildningsansvariga och compliance på Sveriges ledande banker och försäkringsbolag för att utvärdera och diskutera den fortsatta utvecklingen av Finanskompetens utbildning inför SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

Utbildningen som har funnits i snart 1,5 år fungerar över lag mycket bra för att klara testet och för att få kunskaper som man har nytta av i sitt arbete som rådgivare. Det visar utvärderingen som hittills har besvarats av drygt 260 personer efter att de har skrivit SwedSecs test, och som du kan se en sammanställning av nedan. En stor majoritet klarar testet och är nöjda med de kunskaper utbildningen har gett. Det pedagogiska upplägget i Rådgivarportalen, med en studieplan som kombinerar olika lärformer såsom tester, e-kurser, snabbfakta är mycket uppskattat.

Utvärdering av licensieringsutbildning för rådgivare

Instituten har hittills, generellt sett, inte varit så tydliga med hur lång tid rådgivaren har på sig för att bli klara med utbildning och test. Hur snabbt deltagarna själva har ambitionen att gå igenom utbildningen och skriva testet varierar stort mellan de som går lärarledd utbildning och de som läser helt och hållet på distans. 42% av de som läser lärarlett (Komplett) anger vid kursstart att de tänker vara klara på 12 veckor eller mindre, medan 23% av de som läser distans har samma ambition. Här är det istället 25% som anger att de kommer ta 24 veckor eller mer på sig.

Chefens engagemang i licensieringen är central

Mot denna bakgrund diskuterade mötet hur genomströmningstakten kan ökas. Alla var överens om att chefens engagemang i sin medarbetares licensiering är en central framgångsfaktor och att chefen i många fall behöver mer stöttning än idag. På Finanskompetens märker vi tydligt när chefen har förstått utbildningens omfattning, är delaktig i studieplanering och i att coacha och följa upp hur det går. Då håller deltagaren takten genom utbildningen. Chefen kan också i tid upptäcka medarbetare som behöver stöd i sina studier genom att delta i lärarledda kursdagar. Ett bra sätt att jobba är att rådgivare och chef tillsammans sätter upp ett mål för när testet ska skrivas och sedan bryter ner studierna i en veckoplanering.

Mötet diskuterade också hur distansutbildningen kan vidareutvecklas för att bidra till en ökad takt i studierna. Att få in fler lärarledda moment trodde många på, liksom att få till upplevelsen av att man är i ett klassrum med sin lärare och sina kurskamrater. Finanskompetens genomför redan idag webinarier som en del av distansutbildningen, men här finns det möjlighet att vidareutveckla och förbättra både teknik och genomförande. Det här är ett område som vi jobbar aktivt med just nu.

Dela nyheten