Skatteutbildning för rådgivare

Olle Hernell, Finanskompetens

”Förlorare är de med en månadslön på 37 000 kronor, köper nya vitvaror från en sverigebaserad handlare och vill köpa en flaska vin till maten. Vinnare är de som ska sälja sin villa och köp en bostadsrätt med promenadavstånd till reklamjobbet och som renoverar tvättmaskinen och sandalerna av läder istället att köpa nytt.” säger Finanskompetens skatteexpert Kent Andersson apropå skattenyheterna som träder i kraft 2017.

Just nu arbetar vi med att uppdatera vår utbildning Skatt för Rådgivare, med de förändringar som skett och nyheter inom skatteområdet som införs till 2017.
Utbildningen fyller då fyra år och varje år genomgår ett stort antal rådgivare utbildningen, framför allt i SEB, som var beställare av utbildningen.

Varför är det viktigt?

– Finansiella beslut får ofta skattemässiga konsekvenser, som man behöver känna till och ibland agera på. Många av de rådgivare som vi möter vill lära sig mer om skatt för att kunna agera mer professionellt och ge bättre service till sina kunder. Det handlar absolut inte om att ge skatteråd, vilket finansiella rådgivare oftast inte får, utan mer om att vara medveten om de viktigaste konsekvenserna vid olika ekonomiska händelser, berättar Olle Hernell på Finanskompetens.

– För att bara ta några exempel så blir skattefrågor aktuella när kunderna säljer fonder och värdepapper, liksom vid bostadsförsäljning och pensionssparande. Som företagsrådgivare vinner du också på att förstå skatteregler för olika bolagsformer och i deklarationstider har kunderna extra många frågor som de förväntar sig att rådgivarna ska ha koll på.

Skatteutbildningen tar alltså fasta på det som är viktigt och relevant inom skatt i rollen som finansiell rådgivare. Beskattning, kopplat till sparande, pension och boende, är centrala områden. Likaså att ge rådgivarna en känsla för hur skattesystemet i stort är utformat, för att de ska förstå hur olika ekonomiska händelser leder till skattekonsekvenser för deras kunder.

– Utbildningen ska ses som en grund- och uppdateringsutbildning för både privat- och företagsrådgivare. Det är möjligt att enbart ta del av det som är relevant för privat- respektive företagsmarknaden. Utbildningen kan också nyttjas i det dagliga arbetet, när man behöver hitta specifika fakta och information. Utbildningen består därför av tester, faktaunderlag, e-learning och övningsuppgifter, säger Olle.

Vill du veta mer om denna utbildning, kontakta Peter Laudon Meyer.

Skatt för rådgivare, privat

Skatt för rådgivare, företag

Dela nyheten