Snart träder Taxonomin i kraft

Nu börjar vi närma oss 2022 och ikraftträdandet av en av EU:s mest prioriterade regleringar vad gäller redovisning av miljömässig hållbarhet – nämligen Taxonomiförordningen. Taxonomiförordningen omfattar tre huvudmålgrupper som ska tillämpa Taxonomins klassificeringssystem i sin redovisning av miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

  • Företag som omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD/CSRD)
  • Finansmarknadsaktörer
  • EU och enskilda medlemsstater

Vad som ska rapporteras skiljer sig beroende på typ av aktör. För företag gäller särskilda övergångsregler under första året som innebär att endast information om”eligibility” behöver rapporteras, det vill säga i vilken utsträckning det finns tekniska granskningskriterier i Taxonomin för de verksamheter som företaget bedriver.

Övergångsreglerna gäller under 2022 avseende den rapportering som avser verksamhetsåret 2021. Finansiella företag under NFRD ska dock tillämpa övergångsreglerna under två år, dvs till och med 31 december 2023.

Däremot omfattas inte finansiella produkter av några övergångsregler vilket innebär att till exempel fonder ska rapportera hur taxonomiförenliga de underliggande innehaven är redan från 2022.. Detta kan bli problematiskt eftersom underliggande innehav inte rapporterar denna information förrän tidigast 2023. Mot bakgrund av detta kommer många finansmarknadsaktörer inledningsvis använda sig av estimat för sin Taxonomi-rapportering, alternativt avvakta med att rapportera på Taxonomin.

Behöver ni få mer koll på Taxonomiförordningen och vad den innebär för finansbranschen? Kolla in vår utbildning Certifiering – Hållbarhet i finansbranschen

Dela nyheten