Ny ÅKU inom affärsträning – Sparbanken Skåne en av de första

Mycket av den utbildning som genomförs under ett år fokuserar på VAD vi gör i jobbet. Årliga kunskapsuppdateringar handlar mycket om regelverk, nyheter eller finansiell teori. Kompetensutveckling som handlar om HUR vi kommunicerar, genomför möten och gör affärer, genomförs generellt sett mer sällan. Efter att vi genomfört en kundmötesträning eller ledarskapsutbildning, så förväntas vi jobba på ett visst sätt, och vi antas fortsätta med det över tid.

Men verkligheten kommer ofta ifatt, vi börjar ta genvägar och alltför ofta blir allt ”som vanligt” igen. Egentligen krävs det inte så mycket för att bli påmind eller inspirerad på nytt – hur hittar man den inspirationen?

Finanskompetens Affärsträning handlar om struktur för din kommunikation med kunderna. I det ligger ett antal moment som sammantaget gör att du når ännu längre i dina kundkontakter, hittar fler behov och lyckas skapa ännu bättre kundrelationer. Sparbanken Skåne genomförde Affärsträning för alla rådgivare under 2018. Som uppföljning höll därefter cheferna egna träningstillfällen ute på kontoren, med stöd av korta digitala moduler från Finanskompetens.

För att ytterligare upprätthålla kompetensen och undvika att man faller tillbaka i gamla vanor, lanserar Sparbanken Skåne nu en ÅKU inom Affärsträning för alla kundmötande medarbetare. Utbildningen är helt digital och tar ca 2 timmar. Upplägget rullar vidare under 2022 med nya moduler som tar upp nya aspekter på kundmötet. Då genomförs även en ÅKU inom kommunikation för de medarbetare som inte har kundkontakt, i syfte att ytterligare stärka kulturen kring hur man kommunicerar och samarbetar för att alla ska lyckas och trivas på jobbet.

Vi passar på att gratulera Sparbanken Skåne till att återigen rankas som en av landets allra bästa arbetsplatser!

Dela nyheten