Det finns regelverk som stipulerar hur anställda och uppdragstagare ska agera gällande egna och närståendes affärer med finansiella instrument.

Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen) samt Fondbolagens förening har tagit fram riktlinjer som i sin tur bygger på europeiska och svenska lagar och förordningar. De anställda som omfattas har en anmälningsskyldighet att rapportera in transaktioner med finansiella instrument. Det finns även regler kring hur handeln får gå till, exempelvis enmånadsregeln.

Via Finanskompetens verktyg kan ni säkerställa efterlevnad av kraven på kontroll av anställdas egna affärer.

SMIDIGARE BEVAKNINNG

Slipp excel-filer, mail med notor och manuella stickprover!

Finanskompetens verktyg hjälper er att hålla koll på de transaktioner som era anställda rapporterar in, se aktuella positioner och skapa regler för att få notiser när någon regelöverträdelse sker.

ENKELT FÖR ANSTÄLLDA

 Enkelt webbaserat användargränssnitt
 Rapportera in transaktioner löpande
 Stöd för att rapportera de vanligaste transaktionerna

ENKELT FÖR ADMIN

  • Automatisk bevakning av överträdelser av regler
  • Anpassade regler efter just era behov
  • Aktuella positioner alltid tillgängliga
  • Snabbare rapportering och översikt
  • Export till excel

VILL DU VETA MER?

Vi berättar gärna mer om hur systemet fungerar.

Kontakta Rasmus Melander på 073-946 59 39 eller rasmus@finanskompetens.se.