Finanskompetens erbjuder vi olika typer av skräddarsydda utbildningslösningar för våra kunder. Vi har även verktyg för att facilitera utbildning och uppföljning.

Vi har sedan starten 2001 hjälpt våra kunder med att ta fram utbildningar anpassade efter deras specifika önskemål. Det kan vara allt från att anpassa en existerande utbildning att även inkludera bolagsspecifika delar till att ta fram helt nya utbildningslösningar.

Ett segment av anpassade utbildningar som vi erbjuder är affärsträningar där vi tar fram ett upplägg som passar den aktuella kundens förutsättningar. Målet med utbildningarna är att öka kundnytta, kundnöjdhet och jobba effektivare och därmed skapa fler och bättre affärer.

Våra utbildningar genomförs i vårt egenutvecklade LMS där vi kan skräddarsy ett upplägg som passar den aktuella utbildningen. Läs mer om vår utbildningsportal.