I våra affärsträningar är regelefterlevnad såklart en viktig del i utbildningen. Nu när Mifid 2 har trätt i kraft har vi ytterligare vässat vårt erbjudande för att belysa alla aspekter av detta i rådgivningsprocessen.

Regelefterlevnad i kundmötet
För rådgivaren består en väsentlig del av att leva upp till kraven i Mifid 2 om hur kundmötet genomförs. Där lägger vi mycket fokus i våra affärsträningar. Det handlar om kundskyddsregler i form av information till kund, kostnader och avgifter, passandebedömning samt lämplighetsbedömning och lämplighetsförklaring.

Hur går det till?
I utbildningen får deltagaren en genomgång i de delar i Mifid 2 som påverkar deltagaren i sin yrkesroll. Därefter kopplar vi Mifid 2 till alla delar av kundmötet: Inledning, behovsanalys, presentation/lösning samt avslut.