I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2017:2, 4 kap 3 §) finns krav på kunskap för den som lämnar investeringsrådgivning eller information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster.

Kunskapskrav i Mifid 2

De anställda som omfattas av föreskrifterna ska årligen säkerställa dessa kunskaper. Kunskapstestet ska tillhandahållas av en person som är fristående från institutet alternativt godkännas av en oberoende granskare med lämpliga kvalifikationer för uppgiften. Under punkt 8 (FFFS 2017:2, 4 kap 3 §) finns krav på kunskap gällande institutets interna riktlinjer, rutiner och system.

Vår kompetens

Finanskompetens har sedan 2001 jobbat med utbildning inom finans och försäkring. Vi har tagit fram en stor mängd certifierings- och licensieringsutbildningar och tester och testfrågor kopplade till dessa. Vi har lång dokumenterad erfarenhet av att ta fram tester och testfrågor som håller rätt nivå i förhållande till erfordrad kognitiv nivå. I våra egenutvecklade system mäter vi p-värde på alla tusentals frågor som finns i vår databas för att säkerställa att frågorna håller rätt nivå.

Vårt erbjudande

Beroende på roll och om ni är ett SwedSec-anslutet företag eller inte så har vi olika utbildningslösningar och certifieringar för att täcka in kraven i punkt 1-7. Kontakta oss om ni vill ha mer information om detta.

Validering punkt 8

Avseende punkt 8 så kan vi kan hjälpa er med validering och säkerställande när det gäller kunskapstestfrågor för era interna riktlinjer, rutiner och system. För att få ett bra resultat är vi gärna med i processen så tidigt som möjligt så vi kan ge är råd och hjälp kring hur ni ska tänka när ni tar fram era kunskapstestfrågor för att få bästa säkerställande.

Distribution och registerföring

Om ni även behöver distribution av utbildningsmaterial och tester samt registerföring av dessa så har vi systemstöd för detta i våra egenutvecklade system. Genom våra system kan ni säkerställa att alla relevanta medarbetare har tagit del av önskat material och tester samt få en överblick av detta. Det går även att skapa rapporter till interna eller externa parter.

Vill du veta mer – kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner