Det finns regelverk som stipulerar hur anställda och uppdragstagare ska agera gällande egna och närståendes affärer med finansiella instrument.

Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen) samt Fondbolagens förening har tagit fram riktlinjer som i sin tur bygger på europeiska och svenska lagar och förordningar. De anställda som omfattas har en anmälningsskyldighet att rapportera in transaktioner med finansiella instrument. Det finns även regler kring hur handeln får gå till, exempelvis enmånadsregeln.

Via Finanskompetens verktyg kan ni säkerställa efterlevnad av kraven på kontroll av anställdas egna affärer.