Tyck till om branschvägledning för penningtvätt

Simpt (Svenska Institutet mot penningtvätt) har publicerat utkast till ytterligare branschvägledning om regelverken mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Dessa är öppna för konsultation och synpunkter.

Bakom Simpt står följande branschorganisationer: Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Utkasten omfattar frågor inom övervakning och rapportering, behandling av personuppgifter, intern kontroll samt kundkännedom.

Till Simpt

Dela nyheten