Utbildningen gör dig skickligare på att genomföra kundmöten och ger dig verktyg för att utveckla dina medarbetares kundmöten. Det leder till nöjdare kunder, bättre försäljning och högre lönsamhet i ditt arbete.

Dina medarbetare kan med fördel gå utbildningen Kundmötesträning för finansiella rådgivare, så att ni får en gemensam bild av kundmötets metodik och detaljer.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är säljledare/chef för finansiella rådgivare och som vill utveckla dina egna samt dina medarbetares kundmöten. Du bör ha grundkunskaper om de produkter och tjänster som används på den finansiella marknaden och du bör framför allt ha en vilja att bli mer framgångsrik i att utveckla dina medarbetares kundmöten.

Genomförande

Utbildningen genomförs under två dagar och kompletteras med träning på hemmaplan. Utbildningsdagarna fungerar som praktiskt inriktade träningsdagar där kundspel varvas med grupparbeten, diskussioner, kortare teoriavsnitt, uppvisning av tränarna samt pedagogiska filmklipp.

Före, mellan och efter kurstillfällena tränar du själv hemma. Som stöd i träningen får du en träningsplan som hjälper dig att förankra dina färdigheter i praktiken.

Innehåll

Under utbildningen lär du dig att förstå och skapa en bättre struktur för era kundmöten, att hitta de behov som ni och kunden tycker är viktiga, att förklara och sälja era förslag så att de exakt passar med behoven, att göra avslut på ett enkelt och effektivt sätt, att hantera kunders invändningar samt att kunna utveckla dina rådgivare på egen hand.

Kontakt

För ytterligare information och offert, kontakta:

Olle Hernell
Pedagogisk projektledare