Målet med utbildningen är att ge dig ökat självförtroende i dina bokningssamtal och att hjälpa dig att skapa förtroende hos dina kunder, genom beteendeanpassad kommunikation. Utbildningen bygger på forskning inom området och du får ta del av vår utbildningsansvariges 20 års erfarenhet av försäljning och service till kunder.

Effekter utbildningen ska leda till:

  • Eventuell motvilja till att ringa upp kunder ska försvinna
  • Du ska uppnå det önskade resultatet av varje kundkontakt
  • Du kommer igång med att boka besök
  • Du skaffar fler kunder
  • Du tar fler kontakter
  • Du får de verktyg som behövs för att genomföra ett bra bokningssamtal
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har kundmöten i ditt arbete och som ger finansiella råd till kunder. Du bör ha grundkunskaper om de produkter och tjänster som används på den finansiella marknaden.

Genomförande

Utbildningen består av två lärarledda dagar plus hemuppgifter. Vi varvar teori och praktik. Utbildningsdagarna fungerar som praktiskt inriktade träningsdagar där kundspel varvas med grupparbeten och diskussioner. Även teoriavsnitten utgår från exempel från verkligheten. Du får också dokumentation från kursdagarna samt hemuppgifter för att utvärdera den nya kunskapen.

Innehåll

I utbildningen tränar du på att bjuda in till kvalificerad rådgivning via telefon. Du utvecklar också din förmåga att boka möten med kunder där syftet är att skapa långsiktiga samarbeten. Eftersom du även lär dig beteendeanpassad kommunikation får du förmågan att bemöta kunderna på det sätt de vill bli bemötta. Utbildningen bygger på enkla begrepp och tekniker som hjälper dig att på ett effektivt sätt hitta potentialen hos kunden. Utifrån en samtalsstruktur får du träna på de olika delarna i ett bokningssamtal.

Kontakt

För ytterligare information och offert, kontakta:

Olle Hernell
Pedagogisk projektledare