Målet med utbildningen är att ge dig ökat självförtroende i dina kundmöten via telefon och att hjälpa dig att skapa förtroende hos dina kunder, genom beteendeanpassad kommunikation. Utbildningen bygger på forskning inom området och du får ta del av vår utbildningsansvariges 20 års erfarenhet av försäljning och service till kunder.

Effekter vi ska uppnå:

  • Eventuell motvilja för att sälja ska försvinna
  • Du ska uppnå det önskade resultatet av varje kundkontakt
  • Du kommer igång med att sälja via telefon
  • Du skaffar fler kunder
  • Du tar fler kontakter
  • Du får de verktyg som behövs för att genomföra ett bra säljsamtal

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete har kundmöten och ger finansiella råd till kunder. Du bör ha grundkunskaper om de produkter och tjänster som används på den finansiella marknaden.

Genomförande

Utbildningen består av två lärarledda dagar plus hemuppgifter. Vi varvar teori och praktik. Utbildningsdagarna fungerar som praktiskt inriktade träningsdagar där kundspel varvas med grupparbeten och diskussioner. Teoriavsnitten bygger på exempel från verkligheten. Du får också dokumentation från kursdagarna samt hemuppgifter för att utvärdera de nya kunskaperna.

Innehåll

I utbildningen tränar du på att ge rådgivning via telefon. Du lär dig tillämpa beprövade tekniker för att hitta kundens behov och sälja in lösningar på ett övertygande sätt. Eftersom du även lär dig beteendeanpassad kommunikation får du förmågan att bemöta kunderna på det sätt de vill bli bemötta på individnivå.

Kontakt

För ytterligare information och offert, kontakta:

Olle Hernell
Pedagogisk projektledare