Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och att ge dig färdigheter som du och din kund har nytta av. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment. Genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utifrån dina förkunskaper.

Utbildningen är uppbyggd kring följande områden:

 • Pengars tidsvärde samt värdering
 • Portföljteori
 • Risk och avkastning
 • Utvärdering

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 12 timmars distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Utifrån en detaljerad studieplan arbetar du med diagnostester,  e-kurser, litteratur, träningsfrågor med mera.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

 • Nuvärden, slutvärden och värderingsprinciper
 • Enkel och effektiv ränta
 • Nominell och real ränta (avkastning)
 • Lägesmått (aritmetiskt och geometriskt medelvärde)
 • Avkastningens komponenter
 • Spridningsmått: marknadsrisk mätt som standardavvikelse
 • Faktisk och förväntad avkastning och risk
 • Riskpremie och det riskfria placeringsalternativet
 • Olika typer av risker
 • Samvariation (korrelation)
 • Diversifieringsmöjligheter
 • Utvärdering i praktiken: Tracking error och informationskvot
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner