Målet med utbildningen är att öka dina kunskaper avseende bland annat ekonomisk tillväxt och nationalekonomiska begrepp. Du lär dig om hur olika styrmedel för tillväxt och finanskriser påverkar din rådgivning till kund.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar ca 85 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som ingår.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat  följande:

  • Nationalekonomiska begrepp
  • Ekonomisk tillväxt och dess orsaker
  • Finanspolitiken som styrmedel för tillväxten
  • Riksbanken och reporäntan
  • Växelutbildningens inverkan på investeringar
  • Mekanismer som påverkar finanskrisers återkomst
  • Hur risken för finanskriser kan minimeras
  • Hur en finanskris påverkar rådgivningen till kund
  • Begreppet finanskris i både ett brett och historiskt perspektiv
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner