Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom privat- och nationalekonomi och att öka din förståelse för kundens ekonomiska situation och hur du anpassar rådgivningen utifrån den information du får. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment. Genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utifrån dina förkunskaper.

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

 • Nationalekonomi
 • Privatekonomi

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 6 timmars distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Utifrån en detaljerad studieplan arbetar du med e-kurser, litteratur, diagnostester, träningsfrågor med mera.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

 • Grundläggande Nationalekonomiska begrepp
 • Penningpolitik; Riksbanken
 • Finanspolitik
 • Valutapolitik, EMU
 • Korta och långa räntor, avkastningskurvan
 • Analys av sparutrymme (löpande ekonomi)
 • Förmögenhetsanalys (tillgångar, skulder, nettokapital)
 • Effekter av belåning av värdepapper
 • Placeringshorisont och olika typer av sparmål
 • Analys av riskvilja
 • Portföljer för olika risknivåer
 • Strategisk och taktisk allokering mellan tillgångsslag
 • Effekter av nationell respektive internationell diversifiering
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner