Målet med utbildningen är att höja dina kunskaper inom långsiktigt sparande och dess risker samt vad risk innebär i finansiella sammanhang. Du lär dig olika riskbegrepp och ges även kunskaper om diversifiering.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 45 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som ingår.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Ränterisk, valutarisk, kursrisk, likviditetsrisk, kreditrisk
  • Begreppen standardavvikelse, korrelation, diversifierbar risk och systematisk risk
  • Sambandet mellan risk och placeringshorisont
  • Diversifiering och samvariation
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner