Målet med utbildningen är att höja dina kunskaper inom analys av kundens ekonomiska situation och sparutrymme med fokus på förståelse av lämplig risknivå utifrån kundens förutsättningar. Du ges kunskaper om sambandet mellan risk och placeringshorisont samt om diversifiering och samvariation.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar ca 80 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som ingår.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Fastställande av lämplig risknivå för kunden
  • Analys av kundens ekonomiska situation och sparutrymme
  • Sambandet mellan placeringshorisont och riskvilja
  • Samvariation mellan olika tillgångsslag
  • Diversifiering
  • Sammansättning av väldiversifierad placering tillkund
  • Risk- och utvärderingsmått
  • Kundportföljer
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner