Målet med utbildningen är att öka dina kunskaper avseende bland annat ETF:er, fonder och certifikat. Du lär dig om produkternas egenskaper samt likheter och skillnader dem emellan.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 100 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som ingår.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Egenskaper och risker
  • ETF:er med fysiska innehav respektive syntetiska innehav
  • Skillnader och likheter mellan en investeringsfond och en börshandlad fond (ETF)
  • Skillnader mellan olika typer av börshandlade fonder
  • Skillnader i risk mellan investeringsfond och ETF och dess påverkan på kund
  • Risk och avkastning för certifikat, warranter och andra derivatprodukter
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner