Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom handel och administration med fokus på bland annat värdepapper, orderhantering och marknadsplatser. Ämnena behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment. Genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utefter dina förkunskaper.

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

 • Clearing, settlement med mera
 • Företagshändelser
 • Handel
 • VP-konton och depå

Utbildningen är en renodlad distansutbildning som omfattar cirka 12 timmar distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Utifrån en detaljerad studieplan arbetar du med e-kurser, litteratur, diagnostester, träningsfrågor med mera.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

 • Clearing och settlement
 • Anmälnings- och teckningsrutiner vid emissioner
 • Aktieutdelning
 • Offentliga uppköpserbjudanden i praktiken
 • Informationsplikt för noterade bolag, budgivare och större aktieägare
 • Handel på aktiemarknaden
 • Handel med börshandlade certifikat, ETF:er och komplicerade produkter
 • Handel på räntemarknaden
 • Handel med börshandlade derivat
 • Orderhantering i övrigt
 • Kommission, självinträde och handel i eget lager
 • Svenska marknadsplatser och handelsplatsformar
 • Större utländska marknadsplatser och handelsplatsformar
 • Värdepapperskonton och VPC-systemet
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner