Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom placeringar och sparande och utveckla ditt arbete rörande fonder och andra placeringsalternativ. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment. Genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utefter dina förkunskaper.

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

 • Fonder och Investeringssparkontot
 • Strukturerade produkter
 • Räntebärande instrument
 • Aktier och aktierelaterade instrument
 • Derivat

Utbildningen är en renodlad distansutbildning som omfattar cirka 9 timmars distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Utifrån en detaljerad studieplan arbetar du med e-kurser, litteratur, diagnostester, träningsfrågor med mera.

Innehåll
 • Aktier och aktierelaterade instrument
 • Bankverksamhet och banksparande
 • Kapitalskyddade placeringsprodukter
 • Bevis och certifikat
 • Hävstångsplaceringar
 • Obligationer och andra räntebärande instrument
 • Börshandlade produkter (framförallt ETF:er)
 • Standardiserade derivatprodukter och terminer
 • Allmän fondkunskap
 • Teckningsoptioner och konvertibler
 • Investeringssparkonto (ISK)
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner