Målet med utbildningen är att öka dina kunskaper avseende för olika typer av ränteprodukter och dess fördelar och begränsningar som placeringar. Du får kunskap om olika typer av risker och lär dig också om skillnader mellan Investment Grade och High Yield.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning som omfattar cirka 70 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som ingår.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Olika typer av ränteprodukter
  • Fördelar och begränsningar i ränteprodukter som placeringar
  • Ratingnivåer: Investment Grade och High Yield
  • Skillnader i olika ränteprodukter avseende risk och förväntad avkastning
  • Skillnader i risk mellan företagsobligationer, företagsobligationsfonder och andra ränteplaceringar
  • Emittentrisk, kreditvärdighet, ratingnivåer
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner