Målet med utbildningen är att uppdatera dina kunskaper om strukturerade produkter samt dess konstruktion och villkor. Du får lära dig vilka möjligheter och risker som finns och vad konsekvenserna blir för kunden när produkterna utvecklas.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 80 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som ingår.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Strukturerade produkters konstruktion
  • Villkor för strukturerade produkter.
  • Vanliga former av icke-kapitalskyddade placeringar: autocall, sprinters, kreditcertifikat, kreditobligationer
  • Avkastning och risk kopplat till den underliggande tillgångens förändring
  • Motparts-/kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk
  • Deltagandegrad och barriär
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner