Målet med utbildningen är att öka dina kunskaper om innebörden och syftet med budplikt och tvångsinlösen. Du får också kunskap om hur förfarandet vid dessa situationer ser ut.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar ca 30 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som ingår.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Innebörden och syftet med budplikt
  • Bolagets och kundernas skyldigheter när budplikt uppstår
  • Innebörden av tvångsinlösen
  • Förfarande vid tvångsinlösen – skiljenämnd, förhandstillträde
  • Nya marknadsplatser, MTF:er
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner