Målet med utbildningen är att ge dig översiktliga kunskaper om pension och försäkringar med fokus på bland annat olika typer av pensionssparande och försäkringars förvaltningsformer.

Utbildningen kommer även att ge dig översiktliga kunskaper om regler och föreskrifter vid försäkringsdistribution. Utbildningen ger ingen behörighet för distribution av försäkringar.

Målgrupp

För dig som vill veta mer om området pension & försäkringar men som inte arbetar med försäkringsdistribution.

Genomförande

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en detaljerad studieplan. Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av e-learning och e-böcker. Utbildningen omfattar cirka 4 timmars distansstudier.

Innehåll

Utbildningen är huvudsakligen uppbyggd kring följande delområden:

Regler och föreskrifter:
• Försäkringsdistributörens roll och ansvar
• Försäkringsjuridik

Pension och försäkring:
• Försäkringsbegrepp
• Lagstadgad försäkring
• Allmän pension
• Avtalspension enligt kollektivavtal
• Frivillig tjänstepension
• Traditionellt förvaltad försäkring
• Kapitalförsäkring
• Fondförsäkring
• Kapitalpension
• Sjukförsäkring

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 4 timmars distansstudier.

Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner