Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom pension och försäkringar med fokus på bland annat olika typer av pensionssparande och hantering av förändringar i kunders försäkringar. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment och genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utefter dina förkunskaper.

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

  • Allmän och avtalspension
  • Kapitalförsäkring
  • Pensionssparande
  • Försäkringsbegrepp
  • Försäkringsförmedling
  • Förvaltningsformer för försäkringssparande

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 12 timmars distansstudier.

Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65