Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper som ska vägleda dig i kundmöten och eventuella intressekonflikter. Du ska också få en förståelse för hur du ska agera etiskt i olika situationer.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning som omfattar cirka 85 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som ingår.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Hantering av konfliktfyllda kundförhållanden
  • Intressekonfliktshantering i ett värdepappersinstitut
  • Uppdatering av kunddokumentation
  • Lämplighets- och passandebedömning
  • Etiska och legala dilemman rörande likabehandling av kunder, bestickning och mutbrott
  • Skillnaden mellan rådgivning och marknadsföring/försäljning
  • Institutens ansvar att hantera intressekonflikter
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner