Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper om kundskydd och vad det innebär för kunden och din rådgivning. Du får också kunskaper inom lämplighetsbedömning och dokumentation. Du ges även kunskaper om MiFid och dess huvudsyften samt hur det berör kunderna, banken och dig som rådgivare.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning som omfattar cirka 100 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som ingår.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Vad kundskydd innebär och vilken information som ska lämnas till kund
  • Säkerställa att kunden förstår produkten och dess risk
  • Vad ett lämpligt råd är
  • Rapporteringsskyldighet vid insiderbrott
  • Vad betyder MiFid?
  • Hur berörs institut, rådgivare och kunder?
  • Dokumentationskrav
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner