Målet med utbildningen är ge dig fördjupade kunskaper inom rådgivning och kundmöte med fokus på intressekonflikter. Utbildningen ska bidra till en ökad kundanpassning i din rådgivning. Du lär dig också om investeringsbedrägerier och vad det innebär. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment och genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utefter dina förkunskaper.

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

 • Finansiell rådgivning
 • Etik mm

Utbildningen är en renodlad distansutbildning som omfattar cirka 10 timmar distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Utifrån en detaljerad studieplan arbetar du med e-kurser, litteratur, diagnostester, träningsfrågor med mera.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

 • Definition av investeringsrådgivning
 • Kravet på att råden ska vara lämpliga för kunden
 • Omsorgs- och avrådandeplikten
 • Kraven på dokumentation och utlämnande av dokumentation
 • Skadeståndsskyldighet vid vårdslös rådgivning och vid tillhandahållande av investerings- tjänster i övrigt
 • Investeringsbedrägerier
 • Finansinspektionens roll och regelverk
 • Branschorganisationer och självreglering
 • Information till kund vid tillhandahållande av investeringstjänster
 • Vanliga branschgemensamma avtal
 • Kravet att ta tillvara kundernas intressen och handla hederligt, rättvist och professionellt
 • Intressekonflikter och incitament
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner