Målet med utbildningen är att uppdatera dina kunskaper inom fast och lös egendom samt ge dig ökad förståelse för, och kunskap om, behörighet i bank samt banksekretess.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning som omfattar cirka 75 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som finns.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Egenskaper och risker
  • Banksekretess
  • Fullmaktslära
  • Hantering av uppdrag från fysiska och juridiska personer
  • Säkerhet i fast egendom
  • Säkerhet i lös egendom
  • Företagshypotek
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner