Målet med utbildningen är att ge dig en förståelse kring vanliga familjerättsliga frågor i kundmötet och vilka konsekvenser olika familjerättsliga förhållanden kan få för kundens beslut.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning som omfattar cirka 40 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som finns.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken
  • Samboegendom
  • Livförsäkring och förmånstagare
  • Bouppteckning
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner