Målet med utbildningen är att uppdatera dina kunskaper avseende kvittningsregler för både privatpersoner och företag. Du ges kunskap om kapitalförsäkringar, så som skillnader i sparande jämfört med andra alternativ.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 45 minuter distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som finns.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Hur kunder och rådgivare agerar vid finansiella beslut
  • Allmänna skatte- och kvoteringsregler
  • Skattemässig definition av olika typer av finansiella instrument
  • Kvoteringsregler för kapitalvinst och kapitalförlust samt kvittningsmöjligeter för privatpersoner
  • Kvittningsregler för företag: kvittningsfålla
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner