Finansinspektionen kräver att du som jobbar med finansiella instrument och investeringstjänster ska ha aktuella och relevanta kunskaper samt att du vid förändringar ska uppdatera och säkerställa dina kunskaper. Denna utbildning är framtagen för att ge en kunskapsuppdatering kring Mifid 2 avseende några väsentliga delar. Här ingår bland annat kundskyddsregler, marknadsplatser, handel och transparens. Utbildningen består av film-material, faktablad samt ett test för att säkerställa kunskaperna.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig som har en SwedSec-licens eller som jobbar med finansiella instrument eller investeringstjänster och som behöver uppdatera och säkerställa dina kunskaper kring Mifid 2.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Finanskompetens utbildningsportal. Den består av film-material, faktablad och testfrågor och tar cirka 30 minuter att genomföra. Den kan genomföras på dator eller mobilt.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande områden:

Kundskyddsregler
• Krav på kunskap och kompetens
• Investeringsrådgivning
• Information till kund
• Oberoende rådgivning
• Lämplighetsbedömning
• Passandebedömning
• Intressekonflikter
• Ersättningar till och från tredje part
• Produktion och distribution av finansiella instrument

Regler kring marknadsplatser och handel
• OTF-plattform
• Transparensregler
• Algoritmisk handel
• Direkt elektroniskt tillträde

Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner