Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom regelverk. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment och genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utefter dina förkunskaper.

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

 • Civilrätt
 • Skatt
 • Penningtvätt, marknadsmissbruk och andra regler

Utbildningen är en renodlad distansutbildning som omfattar cirka 8 timmar distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Utifrån en detaljerad studieplan arbetar du med e-kurser, litteratur, diagnostester, träningsfrågor med mera.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

 • Penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Mutor och bestickning
 • Marknadsmissbruksbrotten och rapporteringsskyldigheten
 • Anmälningsskyldighet och handelsförbud för insynspersoner
 • Lagen om investeringsfonder
 • Grundläggande principer för avtal
 • Fullmakter
 • Egendomsförhållandena och bodelningsregler
 • Bolagsrätt
 • Inkomst av tjänst och kapital och regler för skatteberäkning
 • Beskattning av direktsparande i aktier och fonder
 • Beskattningsregler avseende Individuellt skattesparkonto (ISK)
 • Beskattningsregler avseende pensions-och kapitalförsäkringssparande
 • Insättningsgaranti och investerarskydd
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta: Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner