En nyhet i år är att vi har tagit fram kunskapsuppdateringar med avslutande kunskapstest för dig som arbetar med försäkringsdistribution.

Genom Finanskompetens ÅKU 2019 Försäkringsdistribution säkerställer du delar av de krav gällande årligt kunskapstest som stipuleras i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Du kommer att behöva komplettera med säkerställande av kunskap om de interna regler för verksamheten och kunskap om den eller de försäkringsprodukter som du distribuerar eller ansvarar för genom kunskapstest.

Målgrupp

ÅKU 2019 Försäkringsdistribution Liv Bas vänder sig till dig som jobbar med livförsäkringar, livförsäkringar med sparandemoment och distribuerar och administrerar standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner och mindre företag.

  • Anställda som säljer eller lämnar råd om försäkringar
  • Produktutvecklare
  • Chefer och andra personer som styr, leder och påverkar beslut kring försäkringsdistribution.
Genomförande

Du genomför ÅKU 2019 Försäkringsdistribution på distans.

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en detaljerad studieplan. Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av e-learning och e-böcker med interaktiva element och filmer. Du skriver ett avslutande kunskapstest som ger godkännande av kunskaperna. Efter godkänt kunskapstest får du ett intyg om genomförd utbildning.

Innehåll

ÅKU 2019 Försäkringsdistribution Liv Bas behandlar utvalda delar av de ordinarie branschgemensamma kunskapskraven, utifrån följande ämnesområden:

  • Försäkringsbranschens roll och ansvar
  • Regelverk
  • Livförsäkringar
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner