En nyhet i år är att vi har tagit fram kunskapsuppdateringar med avslutande kunskapstest för dig som jobbar med informationsgivning inom finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster.

Genom Finanskompetens ÅKU 2019 Informationsgivare säkerställer du delar av de krav gällande årligt kunskapstest som stipuleras i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2017:2).

Du kommer också att behöva komplettera med säkerställande av kunskap om de finansiella instrument som ditt institut tillhandahåller, liksom institutets interna riktlinjer, rutiner och system.

 

Titta gärna på vår introduktionsfilm till utbildningen:

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som till som lämnar information om placeringar och finansiella instrument och investeringstjänster till kunder, men som inte erbjuder någon investeringsrådgivning.

Utbildningen är främst riktad till dig som i din yrkesroll arbetar med privat- och företagskunder inom retail. Exempel på företag som kan ha den här typen av roller är banker, fondbolag, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fintech-bolag.

Genomförande

Du genomför ÅKU 2019 Informationsgivare på distans.

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med ett digitalt utbildningsmaterial i form av e-learning och e-böcker med interaktiva element och filmer. Du skriver ett avslutande kunskapstest som ger godkännande av kunskaperna. Efter godkänt kunskapstest får du ett intyg.

Innehåll

ÅKU 2019 Informationsgivare behandlar utvalda delar av de ordinarie branschgemensamma kunskapskraven, utifrån följande
ämnesområden:

Produkter

  • Hållbarhet i kapitalförvaltning
  • Investeringssparkonto
  • Fonder

Regelverk

  • Informationsgivning vs. investeringsrådgivning
  • Värdepappersrörelse och intressekonflikter

Ekonomi

  • Standardavvikelse och normalfördelning
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner