Det här är 2019 års ÅKU för dig som arbetar med bolån och som vill hålla din SwedSec-licens aktiv.

Även i år är det ekonomijournalisten Pontus Herin som leder dig genom en effektiv kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar.

Målgrupp

ÅKU 2019 SwedSec för bolånerådgivare vänder sig till dig som bland annat arbetar med:

  • Bolånerådgivning
  • Kredithandläggning
Genomförande

Du genomför ÅKU 2019 SwedSec på distans – på din dator eller varför inte på din Ipad?

Dina förkunskaper styr din insats. Välj att starta med kunskapstestet direkt eller att gå igenom utbildningen, för att sedan göra testet.

Pontus Herin, ekonomijournalist, leder dig genom en effektiv och pedagogisk kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar.

Att göra ÅKU hos Finanskompetens innebär minimal administration för ert företag. Via Finanskompetens portal hanterar vi alla deltagare och skapar rapportfilen till SwedSecs onlinesystem.

Innehåll

ÅKU 2019 SwedSec Bolån innehåller följande ämnen:

  • Hållbarhet i kapitalförvaltningen
  • Inskrivningshantering och Tambur
  • Konsumentskydd i bolåneprocessen
  • Hantering av kreditrisk
  • Skuldsättningen i Sverige och internationellt
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner