Genom Finanskompetens ÅKU 2024 Försäkringsdistribution säkerställer du delar av de krav gällande årligt kunskapstest som stipuleras i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Du kommer att behöva komplettera med säkerställande av kunskap om de interna regler för verksamheten och kunskap om den eller de försäkringsprodukter som du distribuerar eller ansvarar för genom kunskapstest.

 

 

Målgrupp

ÅKU 2024 Försäkringsdistribution Sak Bas vänder sig till dig som jobbar med sak- och skadeförsäkringar och som distribuerar och administrerar standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner och mindre företag.

  • Anställda som säljer eller lämnar råd om försäkringar
  • Produktutvecklare
  • Chefer och andra personer som styr, leder och påverkar beslut kring försäkringsdistribution.
Genomförande

Du genomför ÅKU 2024 Försäkringsdistribution på distans.

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en detaljerad studieplan. Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av e-learning och e-böcker med interaktiva element och filmer. Du skriver ett kunskapstest efter varje delområde som ger godkännande av kunskaperna. Efter godkända kunskapstest får du ett intyg om genomförd utbildning.

Innehåll

ÅKU 2024 Försäkringsdistribution Sak Bas behandlar utvalda delar av de ordinarie branschgemensamma kunskapskraven, utifrån följande ämnesområden:

  • Försäkringsbranschens roll och ansvar
  • Regelverk
  • Produkter
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig