Det här är 2024 års ÅKU för dig som är informationsgivare och som vill hålla din Swedsec-licens aktiv.

En effektiv och lärorik kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar.

 

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som till som lämnar information om placeringar och finansiella instrument och investeringstjänster till kunder, men som inte erbjuder någon investeringsrådgivning.

Utbildningen är främst riktad till dig som i din yrkesroll arbetar med privat- och företagskunder inom retail. Exempel på företag som kan ha den här typen av roller är banker, fondbolag, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fintech-bolag.

Genomförande

Du genomför ÅKU 2024 Swedsec på distans – på din dator eller varför inte på din Ipad!

Dina förkunskaper styr din insats. Välj att starta med kunskapstestet direkt eller att gå igenom utbildningen, för att sedan göra testet.

En effektiv och pedagogisk kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar.

Att göra ÅKU hos Finanskompetens innebär minimal administration för ert företag. Via Finanskompetens system Portalen hanterar vi alla deltagare och skapar rapportfilen till Swedsecs onlinesystem.

Innehåll

ÅKU 2024 Swedsec Informationsgivare innehåller följande ämnen:

  • Konjunkturterminologi
  • Informationsgivning eller investeringsrådgivning
  • Värdepappersförvar och kapitalförsäkring
  • Etikfall – hantering av fullmakt
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Thomas Andersson
Kundansvarig