Det övergripande målet med den här utbildningen är att öka kunskapen om olika typer av bedrägerier och stärka medvetenheten om olika varningssignaler. Kunskap spelar en central roll i att både skydda oss själva, men även andra från bedrägerier. Med ökad kunskap och medvetenhet kan vi gemensamt förhindra bedrägerier och skapa ett säkrare och tryggare samhälle.

Utbildningen består av en e-learningmodul.

Deltagaren ska efter genomgången utbildning bland annat känna till:

 • Vad ett bedrägeri är.
 • Några vanliga typer av bedrägeriemetoder.
 • Varningssignaler och att kunna upptäcka dem.
 • Konsekvenserna av hur bedrägerier kan påverka individen, företagen och samhället.

The training is also avaliable in english – Fraud.

Målgrupp

Du som vill få kunskap om bedrägerier både i din yrkesroll, men också som privatperson.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Finanskompetens Portal. Den består av en e-learning. Den kan genomföras på dator eller mobilt.

Innehåll

Utbildningen tar bland annat upp: 

 • Vad ett bedrägeri är. 
 • Exempel på olika typer av bedrägerimetoder såsom: 
  • Telefon och sms-bedrägerier 
  • Romansbedrägerier 
  • Investeringsbedrägerier 
  • Bedrägerier i sociala medier 
  • Företagsbedrägerier (VD- Bedrägerier, företagsbedrägeri, kreditbedrägerier) 
 • Övningar där du identifierar olika varningssignaler.
 • Vilka konsekvenser bedrägerier kan få för individen, företagen och samhället. 
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig