Målet med certifieringen är att ge grundläggande kunskaper till dig, som ska påbörja eller redan har ett arbete hos ett företag som erbjuder eller förmedlar krediter.

Utvecklingen av konsumtionslån har gått snabbt de senaste åren och spelar en allt större roll för människors ekonomi. Samtidigt får många konsumenter svårt att betala tillbaka sina lån. För att stärka kundskyddet och motverka risken för överskuldsättning är det viktigt att reglerna för kreditprövning och kreditgivning i allmänhet följs.

Ju mer information som samlas in om kunden vid kreditprövning, desto bättre blir analysen av kundens ekonomiska situation och betalningsförmåga. Vilken information bör inhämtas om kunden, hur bör den analyseras och varför?

I den här utbildningen får du grundläggande kunskaper om vad reglerna säger och vad som är viktigt att tänka på. Du får även allmänbildande kunskaper om aktörer på marknaden, produkter och ekonomi.

Målgrupp

Certifieringen är en branschgemensam grundutbildning för dig som ska påbörja eller redan har ett arbete hos ett företag som erbjuder eller förmedlar krediter.

Genomförande

Certifieringen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en detaljerad studieplan. Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av diagnostester, faktaunderlag och e-learning.

Genom inledande diagnostester får du vägledning om vilka delar av utbildningen du ska prioritera. Tiden du behöver lägga ner är helt individuell och beror på dina förkunskaper och studievana. Uppskattad tid är ca 4 – 6 timmar.

Du blir godkänd i certifieringen genom att skriva ett avslutande certifieringstest. Efter godkänt certifieringstest får du ett intyg om genomförd certifiering.

Innehåll

I den här certifieringen tar vi upp följande sex delområden:

  • Aktörer på marknaden: tar upp olika aktörer på marknaden, såsom tillsynsmyndigheten Finansinspektionen och Konsumentverket. Här går vi också igenom olika typer av kreditgivare.
  • Regelverk: fokuserar på viktiga regler som påverkar dig i arbetet med krediter, bland annat kopplat till konsumentskydd, att du ska visa omsorg och agera i kundens intresse.
  • Produkter: ger exempel på vanliga produkter som erbjuds på marknaden, såsom blancolån, billån och SMS-lån.
  • Ekonomi: handlar om privatekonomi och grundläggande makroekonomiska begrepp.
  • Kreditbedömning: omfattar de centrala delarna i kreditbedömningen – kreditprövning, inhämtande av information om kunden, metoder, ränta och amortering.
  • Obestånd: tar upp vad som händer när kunden inte kan återbetala sina krediter.
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig