Finanskompetens certifieringsutbildningar tar fasta på Finansinspektionens föreskrifter och vänder sig till dig som behöver en grundläggande utbildning inom bank eller försäkring.

Finanskompetens erbjuder följande certifieringsutbildningar: