Målet med certifieringsutbildningen Försäkringsförmedling Liv Bas är att ge dig de kunskaper som krävs för förmedling av försäkringar till privatkunder, enligt Lagen om försäkringsförmedling. Utöver detta ska utbildningen också leda till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder.

För att uppfylla Finansinspektionens kompetenskrav behöver du också genomföra Certifiering Investeringsrådgivning Bas alternativt skriva SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som förmedlar och administrerar mindre komplexa försäkringslösningar till privatpersoner.

Genomförande

Utbildningen genomförs som självstudier med stöd av en detaljerad studieplan. Du arbetar med diagnostester, e-learningkurser, boken ”Försäkringsboken” och skriver ett avslutande certifieringstest. Efter godkänt certifieringstest får du ett intyg om genomförd utbildning.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring fyra delområden:

  • Livförsäkring
  • Ekonomi
  • Försäkringsförmedlarens roll och ansvar
  • Juridik
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner