Målet med certifieringsutbildningen är att den ska ge dig de kunskaper som krävs för att få förmedla sakförsäkringar till privatkunder. Utöver detta ska utbildningen också leda till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder.

I samband med att du genomför utbildningen rekommenderar vi dig att kontrollera med din arbetsgivare om du behöver komplettera med interna utbildningar för att uppfylla Finansinspektionens krav.

Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65