Målet med certifieringsutbildningen är att ge dig de kunskaper som krävs för att uppfylla Finansinspektionens kunskapskrav för rådgivning av finansiella instrument och så kallad investeringsrådgivning. Utbildningen ska även bidra till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med dina kunder.

Om ditt företag bedriver rådgivning inom områden eller med produkter som inte behandlas i utbildningen, kan du behöva komplettera med interna utbildningar för att uppfylla Finansinspektionens krav.

Om du arbetar med försäkringslösningar behöver du också genomföra Certifiering Försäkringsförmedling Liv Bas för att uppfylla Finansinspektionens kompetenskrav.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med rådgivning, försäljning, back-office eller andra administrativa tjänster i finansbranschen.

Är du rådgivare och arbetar i ett SwedSec-anslutet företag, ska du istället genomföra någon av våra SwedSec-licensutbildningar för rådgivare och skriva SwedSecs licensieringstest.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier. Utifrån en studieplan i Rådgivarportalen arbetar du med diagnostester, e-learningkurser, boken ”Placeringsrådgivning” och skriver ett avslutande certifieringstest. Efter godkänt certifieringstest får du ett intyg om genomförd utbildning.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande områden:

  • Rådgivning
  • Placeringar och Sparformer
  • Finansiell ekonomi
  • Regelverk
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner