Den här utbildningen ger dig förståelse för vad penningtvätt och terrorismfinansiering är, hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller. Efter utbildningen ska du veta vilka skyldigheter ditt företag och du som medarbetare har i en berörd verksamhet.

Utbildningen bygger på lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter 2017:11. Utbildningen är branschgemensam och ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.

Helt ny version från november 2018!

introbild Penningtvätt och finansiering av terrorism

The course is also available in english: Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing

Målgrupp

Är du anställd i ett företag inom finansbranschen som lyder under Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism är detta en utbildning för dig.

Genomförande

Utbildningen är en e-learning som tar cirka 30 minuter att genomföra. Den kan genomföras på dator eller mobilt. Ett kunskapstest avslutar utbildningen.

Innehåll

Utbildningen behandlar:

 • Vad penningtvätt är och var pengarna kommer ifrån
 • Hur kan penningtvätt gå till
 • Vad finansiering av terrorism är och hur det kan gå till
 • Aktuella lagar och föreskrifter samt vilka aktörer som omfattas
  • Företagets ansvar
   • Allmän riskbedömning
   • Riktlinjer och rutiner
   • Utbildning
   • Kundkännedom
   • Riskklassificering
   • Övervakning
   • Rapportering
  • Ditt ansvar
   • Identifiering och kontroll
   • Syfte och art affärsförbindelse
   • Åtgärder
   • Uppföljning
   • Rapportering
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon: 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner