Den här utbildningen ger dig förståelse för vad penningtvätt och terrorismfinansiering är, hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller. Efter utbildningen ska du veta vilka skyldigheter ditt företag och du som medarbetare har i en berörd verksamhet.

Utbildningen bygger på lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter 2017:11. Utbildningen är branschgemensam och ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.

Ny uppdaterad utbildning november 2021!

The training is also available in english: Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till finansbranschen. Är du anställd i ett företag eller driver ett företag som lyder under Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism är detta en utbildning för dig.

Genomförande

Utbildningen är en e-learning som tar cirka 45 minuter att genomföra. Ett kunskapstest avslutar utbildningen.

Innehåll

Utbildningen behandlar:

 • Vad penningtvätt är och var pengarna kommer ifrån
 • Hur penningtvätt kan gå till
 • Vad finansiering av terrorism är och hur det kan gå till
 • Penningtvättsprocessen
 • Aktuella lagar och föreskrifter samt vilka aktörer som omfattas
  • Företagets ansvar
   • Allmän riskbedömning
   • Riktlinjer och rutiner
   • Utbildning
   • Kundkännedom
   • Riskklassificering
   • Övervakning
   • Rapportering
  • Ditt ansvar
   • Identifiering och kontroll
   • Syfte och art affärsförbindelse
   • Åtgärder
   • Uppföljning
   • Rapportering
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon: 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner