Den här utbildningen breddar och fördjupar din kompetens inom livförsäkringsområdet, så att du hittar fler affärsmöjligheter inom företagsmarknaden genom att jobba med större kunder och mer komplexa lösningar.

Certifiering försäkringsförmedling Liv Specialist fördjupar ytterligare områden som finns i Bas, och Påbyggnad, samt lägger till delar som inte finns i de tidigare nivåerna. Framför allt handlar det om att kunskapsnivån hamnar på tillämpningsnivå i flera områden, vilket innebär att den specialiserade rådgivaren ska kunna utföra det mesta på egen hand. För dig som ska arbeta som specialiserad försäkringsrådgivare.

Eftersom det är individuellt vilken kompetens man behöver förstärka, inleds varje delområde med ett kunskapstest. Hela utbildningen avslutas med ett certifieringstest som bekräftar att du har tagit till dig utbildningen.

För att uppfylla Finansinspektionens kompetenskrav behöver du också genomföra Certifiering Försäkringsdistribution Liv BasCertifiering Försäkringsdistribution Påbyggnad samt Certifiering Finansiell Kompetens, alternativt skriva SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

Finanskompetens livdiplom motsvarar denna utbildning samt Certifiering – Försäkringsdistribution Liv Påbyggnad och Certifiering – Försäkringsdistribution Liv Bas tillsammans med en SwedSec-licens eller motsvarande.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till rådgivare som ska bli specialiserade inom livförsäkringsområdet och som ska kunna utföra det mesta på egen hand. Du arbetar i rollen som försäkringsrådgivare eller försäkringsspecialist.

Genomförande

Utbildningen omfattar cirka 30 timmar. Varje delområde består av diagnostest och studiematerial. Diagnostestet ger besked om vilka kunskapsluckor du har och vilka delar du därför behöver prioritera i utbildningen. I en avslutande del får du jobba med några kundcase för att se hur du kan använda dina nya kunskaper i olika situationer. Du avslutar med att skriva ett certifieringstest som ger dig ett kvitto på att du har genomfört utbildningen med godkänt resultat.

Innehåll

Utbildningens delområden:

  • Försäkringsjuridik
  • Skatt
  • Familjerätt
  • Företagsekonomi
  • Lagstadgad försäkring
  • Försäkring enligt kollektivavtal
  • Livförsäkringsteknik
  • Produkter
  • Rådgivning till företag
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

Javier Massot
Kundansvarig