Syftet med certifieringen är att säkerställa dina baskunskaper om IDD, den svenska lagen om försäkringsdistribution, Finansinspektionens föreskrifter och det kunskap och kompetenskrav som därigenom ställs på dig som arbetar med försäkringsdistribution.

Utbildningen är branschgemensam och måste kompletteras med företagsspecifika utbildningar om just ditt företags försäkringsprodukter. Du måste även ta reda på vilka andra förutsättningar och interna regler för försäkringsdistribution som gäller hos din arbetsgivare, t.ex. vilken arbetsmetodik som gäller och vad era specifika försäkringsvillkor innehåller.

Observera att detta inte är en fristående certifiering utan komplement för den som redan tagit en certifiering innan de nya lagkraven kom i oktober 2018.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som har en certifiering eller annan kunskapssäkring, gällande försäkringar och behöver uppdatera dina kunskaper med anledning av de nya regler som träder i kraft den 1:a oktober 2018.

  • Anställda som säljer eller lämnar råd om standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner eller mindre företag
  • Produktutvecklare
  • Chefer och andra personer som styr, leder och påverkar beslut kring försäkringsdistribution.
Genomförande

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en detaljerad studieplan. Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av diagnostester, e-learning och e-bok. Du skriver ett avslutande certifieringstest som ger godkännande av kunskaperna. Efter godkänt certifieringstest får du ett intyg om genomförd utbildning. Ditt resultat registreras med datum då testet blev godkänt.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

  • Försäkringsmarknaden
  • Försäkringsdistributörens roll och ansvar
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig