Målet med certifieringsutbildningen Försäkringsdistribution Liv Bas är att ge dig de kunskaper som krävs för att distribuera försäkringar till privatkunder och mindre företag, enligt Lagen om försäkringsdistribution. Utöver detta ska utbildningen också leda till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder. Utbildningen är branschgemensam.

För att uppfylla Finansinspektionens krav för att distribuera försäkringsbaserade investeringsprodukter behöver du även genomföra Finanskompetens utbildning med test ”Certifiering Finansiell Kompetens”, SwedSecs licensieringstest för rådgivare eller motsvarande.

En försäkringsbaserad investeringsprodukt är en kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring oavsett förvaltningsform, dvs. såväl traditionellt förvaltade, fondförsäkringar och depåförsäkringar.

Finanskompetens livdiplom motsvarar denna utbildning samt Certifiering – Försäkringsdistribution Liv Påbyggnad och Certifiering – Försäkringsdistribution Liv Specialist tillsammans med en SwedSec-licens eller motsvarande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som distribuerar och administrerar standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner och mindre företag.

  • Anställda som säljer eller lämnar råd om försäkringar
  • Produktutvecklare
  • Chefer och andra personer som styr, leder och påverkar beslut kring försäkringsdistribution.
Genomförande

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en detaljerad studieplan. Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av diagnostester, e-learning och e-bok. Du skriver ett avslutande certifieringstest som ger godkännande av kunskaperna. Efter godkänt certifieringstest får du ett intyg om genomförd utbildning. Ditt resultat registreras med datum då testet blev godkänt.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

  • Försäkringsmarknaden
  • Regler om försäkringsdistribution (inkluderar Försäkringsdistributörens roll och ansvar)
  • Regelverk kring försäkring
  • Livförsäkring
  • Ekonomi och Skatt
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig