Det övergripande målet är att du som deltagare ska få insikt i det huvudsakliga syftet och innehållet i General Data Protection Regulation (GDPR).

Utbildningen fokuserar på förordningens grundläggande principer och regler. Utbildningen består av en e-learningmodul inklusive testfrågor för att säkerställa kunskaperna.

Deltagaren ska efter genomgången utbildning bland annat känna till:

  • Vad som enligt förordningen är rättslig grund för att behandla personuppgifter.
  • De registrerades rättigheter att få tillgång till sina personuppgifter, få sina uppgifter rättade och raderade, hindra viss användning av uppgifterna och flytta personuppgifterna till andra företag.
  • Vilken information om behandlingen av personuppgifter som ska lämnas till kunder m.fl.

The training is also avaliable in english – GDPR (english).

Målgrupp

Du som vill få kunskap om det huvudsakliga syftet och innehållet i GDPR.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Finanskompetens Portal. Den består av en e-learning inklusive testfrågor. Den kan genomföras på dator eller mobilt.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande områden:

  • Syftet med GDPR
  • Nyckelbegrepp i GDPR
  • Rättslig grund för behandling av personuppgifter
  • Den registrerades rättigheter
  • Information om behandlingen av personuppgifter
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig