Att varsamt hantera och skydda digital information är en viktig uppgift för företagen och för hela samhället. De anställda har en viktig roll att spela i detta.

Målet med utbildningen är att du ska få en grundförståelse för informationssäkerhet och känna igen vanliga angreppstyper för att därigenom minska risken för aktiviteter som äventyrar informationssäkerheten hos såväl din arbetsgivare som dig själv.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla i organisationen som sitter framför dator.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Finanskompetens Portal. Den består av fem e-learningmoduler inklusive testfrågor. Den tar cirka 25 minuter att genomföra.

Innehåll

Utbildningen är indelad i följande avsnitt:

  • Säkert beteende
  • Åtkomstkontroll och lösenord
  • Digital kommunikation
  • Privat
  • Risker för verksamheten
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta: